Prosjektbeskrivelse

Samlet BTA: 1203 kvm.
Tomt: 4528 kvm.

Kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet på Forus.

Majoriteten av eiendommens BTA består av produksjonshall med 6. meters takhøyde, og to kjøreporter.

For øvrig består utleibart areal primært av Kontor/fellesarealer, samt lagringsplass.

Eiendommen er p.t. utleid til petroleumsselskap.